Startsida Integrit
Företaget
Kontakt Jobb
Partner
Länkar

Prima – Privacy Manager är ett webbaserat IT-stöd för effektiv
”PuL-administration”, information, kontroll och förteckning

Prima underlättar avsevärt för Er att följa grundläggande bestämmelser i personuppgiftslagen.

Med Prima tillgodoses interna och externa krav på information, kvalitet, kontroll och uppföljning.

Läs om Prima:
Produktblad (A7) - allmänt
Nytt och utförligare produktblad (pdf)

Läs också:
Varför valde kommun-Sveriges ”mesta personuppgiftsombud” Prima

Testa Prima
För att testa Prima behöver du inloggningsuppgifter – kontakta Integrit.
För att logga in – klicka här.

Utöver IT-stöd tillhandahåller Integrit experthjälp
Vill du ha information om Integrits experthjälp? – klicka här