Startsida Integrit
Företaget
Kontakt Jobb
Partner
Länkar

Länkar
En länksamling kan göras hur lång som helst. Här har vi bara tagit med några extra användbara webbplatser/sidor.

Länkar till författningar och föreskrifter
» Personuppgiftslagen
» Personuppgiftsförordningen
» Datainspektionens föreskrifter
» Datainspektionens information om annan lagstiftning av intresse

Länkar till information om PuL och ”dataskydd”
» Datainspektionen
» Regeringskansliet webbsida om PuL
» Personuppgiftslagsutredningen
» EU Data Protection

Fler länkar av intresse – ”lagstiftaren”, myndigheter m.fl.
Datainspektionen har en lång länksamling med länkar till
"lagstiftaren", svenska myndigheter, branschorganisationer,
dataskyddsmyndigheter i andra länder m.m.
» Datainspektionens länksamling

Intresseväckande om övervakningssamhället – ”Storebror knackar på vår dörr”
Nyhetsbrevet Big Brother Bulletin (BBB) handlar om digital övervakning, "snokarsamhället" och hotet mot den personliga integriteten. Nyhetsbrevet är gratis och fristående från politiska och kommersiella intressen. Du kan läsa tidigare utgåvor och abonnera på nyhetsbrevet via följande länk.
» Nyhetsbrevet Big Brother Bulletin