Startsida Integrit
Företaget
Kontakt Jobb
Partner
Länkar

Jobb/Partner
- Kunder och samarbetspartner
- Jobb - Vill Du arbeta med ”PuL-relaterade” frågor, t.ex. som
   personuppgiftsombud?
- IT-stödet Prima kan också användas självständigt


Kunder och samarbetspartner
Integrit har kommuner, myndigheter, börsnoterade företag och andra företag och organisationer som kunder.

Samarbetet med kunderna och gensvaret från dessa har, vid sidan av erfarenheter från Datainspektionen, haft den största betydelsen för utarbetandet av de modeller och metoder som Integrit använder för "PuL-säkring". Sådan feedback har också varit avgörande vid konstruktionen av IT-stödet Prima.

Jobb - Vill Du arbeta med ”PuL-relaterade” frågor, t.ex. som personuppgiftsombud?
Är du intresserad av att arbeta med frågor som avser informationshantering, verksamhetskrav, personlig integritet, PuL, registerförfattningar, offentlighet och sekretess, säkerhetskrav m.m.?

Kan Du ta stort eget ansvar i ett arbete med varierande uppgifter som omfattar rådgivning, projektledning, utbildning, granskningar m.m.?
Har Du svarat ja på frågorna ovan kan kanske ett arbete för Integrit vara av intresse.

Anställd eller egen företagare?
Ett arbete för Integrit kan utföras som anställd eller t.ex. som egen företagare. I det senare fallet arbetar Du självständigt med ledning av de modeller och metoder som utarbetats av Integrit och med hjälp av IT-stödet Prima.

Din bakgrund
Du har kanske tidigare arbetat som personuppgiftsombud eller på annat sätt med ”PuL-relaterade” frågor i eller för en stor organisation (ex vis i stort företag, myndighet, kommun). Du kan också ha en annan bakgrund (såsom jurist eller revisor) som gör dig lämplig. Huvudsaken är att Du – med visst stöd - kan tillgodogöra Dig regelverket och arbetsformerna. Du får växa med uppgifterna och kan alltid påräkna stöd av Integrits PuL-expertis.

Intresserad? Kontakta Integrit:

» Klicka här för kontakt-info

IT-stödet Prima kan också användas självständigt
I detta sammanhang ska det påpekas att representanter för personuppgiftsansvariga organisationer och andra aktörer kan nyttja IT-stödet Prima självständigt utan att arbeta för Integrit.

» Läs mer om Prima – klicka här.