IT på rätt sätt – Goodwill med integritet!

Startsida Integrit
Företaget
Kontakt Jobb
Partner
Länkar
Hjälp med personuppgiftslagen
informationshantering, verksamhetskrav, integritet, registerförfattningar, offentlighet och sekretess, säkerhetskrav m.m.
A7

Prima – ett IT-stöd för “PuL-säkring”

Ett webbaserat IT-stöd för effektiv
"PuL-administration", information, kontroll och förteckning
Prima underlättar avsevärt för organisationer/ personuppgiftsombud att följa grundläggande bestämmelser i personuppgiftslagen (PuL).

Interna och externa krav på information, kvalitet, kontroll och uppföljning kan tillgodoses med Prima.


Hur kan Prima hjälpa Er?

Prima underlättar för Er att:
föra och uppdatera Er "PuL-förteckning" och andra uppgifter av vikt för "PuL-säkring"/ kvalitetssäkring.
hålla relevant information tillgänglig för anställda/användare på ett strukturerat och överskådligt sätt, t.ex. över intranätet.
på begäran lämna upplysningar om behandlingar av personuppgifter.
om så önskas hålla viss information (t.ex. "PuL-förteckningen") tillgänglig publikt över Internet.
hålla kontroll genom att ombudet (controller el. annan) får ett effektivt hjälpmedel för informationsinhämtning, strukturering, översikt, uppföljning, bevakning m.m.


Prima kan:
i hög grad anpassas till den enskilda organisationens behov och önskemål utan särskild programmering.
utgöra en länk mellan organisationens olika delar och personuppgiftsombudet/controllern. Med Prima kan uppgifter om behandlingar av personuppgifter enkelt anmälas, kompletteras och uppdateras.


» Ladda ner A7 som pdf.
» Läs mer om Prima: Nytt och utförligare produktblad (pdf)
  Har du inte Acrobat Reader? Hämta den gratis på Adobes hemsida.