IT på rätt sätt – Goodwill med integritet!

Startsida Integrit
Företaget
Kontakt Jobb
Partner
Länkar
Hjälp med personuppgiftslagen
informationshantering, verksamhetskrav, integritet, registerförfattningar, offentlighet och sekretess, säkerhetskrav m.m.
A6

Externt personuppgiftsombud
Varför bör man ha personuppgiftsombud?
I ett särskilt informationsblad från Datainspektionen sägs följande:
Ett personuppgiftsombud ska hjälpa den personuppgiftsansvarige att uppfylla lagens krav och bidra till att skapa ordning och reda. Det minskar riskerna för fel och därigenom för skadeståndskrav och andra extra kostnader för den personuppgiftsansvarige. Dessutom ökas den enskildes tilltro till en verksamhet som har personuppgiftsombud.

Stora fördelar med ett externt ombud
Det finns flera starka skäl att välja ett externt personuppgiftsombud. Har det externa ombudet rätt bakgrund – såsom ombud från Integrit – kan Ni räkna med följande fördelar.

Spetskompetens
Frågor om PuL och integritet är ett relativt smalt område, men området är samtidigt komplext och fullt av minor. Redan av det skälet är det en klar fördel att anlita ett externt ombud med spetskompetens.

Kostnadseffektivt
Att avsätta och skola egen personal som kan uppfylla de krav som internt och externt kan ställas på ett personuppgiftsombud kräver givetvis resurser i form av både tid och pengar. I regel är det mer kostnadseffektivt att anlita ett externt personuppgiftsombud som med spetskompetens omedelbart kan fokusera på de spörsmål som ett ombud ska ta ställning till.

Goodwillfördelar
Den som har ett externt ombud visar att behandlingar av personuppgifter tål granskning av utomstående, vilket ytterligare ökar tilltron till verksamheten och organisationens goodwill.

Integrit kan tillhandahålla personuppgiftsombud med rätt bakgrund
Läs mer om Integrit på sidan Om Integrit – företaget (B3).

» Ladda ner A6 som pdf.
  Har du inte Acrobat Reader? Hämta den gratis på Adobes hemsida.