IT på rätt sätt – Goodwill med integritet!

Startsida Integrit
Företaget
Kontakt Jobb
Partner
Länkar
Hjälp med personuppgiftslagen
informationshantering, verksamhetskrav, integritet, registerförfattningar, offentlighet och sekretess, säkerhetskrav m.m.
A5

Fullständiga ”PuL-säkringsprocesser”
Att "PuL-säkra" verksamheten har stora fördelar!
För att vinna förtroende och goodwill hos allmänheten/kommuninnevånare, kunder och anställda, måste man ta hänsyn till den enskildes personliga integritet och PuL.
En "PuL-säkrad" verksamhet innebär bl.a. trygghet för ledning, personal och registrerade. Mer om fördelar att "PuL-säkra" en verksamhet beskrivs på sidan Varför bör Ni "PuL-säkra" Er verksamhet? (B1).

Metodiska insatser för "PuL-säkring" är inte kostsamma
Det går inte att komma ifrån att insatser krävs för att "PuL-säkra" en verksamhet, men om arbetet bedrivs på ett metodiskt och ändamålsenligt sätt kan resursåtgången hållas inom en klart rimlig gräns.

Att anlita Integrit har stora fördelar!
Det finns flera goda skäl att anlita Integrit i en "PuL-säkringsprocess".

Frågor om PuL och integritet är ett relativt smalt område, men området är samtidigt komplext och fullt av minor. Redan av det skälet är det en fördel att anlita juridisk expertis. Läs mer i produktbladet Rättsliga analyser (A4).

PuL-säkring handlar dock långt ifrån bara om att göra rättsliga analyser. Det kan behövas att nya rutiner införs och personal utbildas.

Därför är det en stor fördel att anlita någon som har såväl djupa teoretiska kunskaper som bred praktisk erfarenhet. Integrit har denna bakgrund och kan fokusera på de insatser som behövs i en metodisk "PuL-säkringsprocess". Läs mer på sidan Om Integrit – företaget (B3).

Integrit arbetar metodiskt enligt en anpassad och beprövad modell. Dessutom använder Integrit ett särskilt IT-stöd (Prima) som i viktiga delar avsevärt underlättar "PuL- säkringsarbetet". Prima ligger till grund för ett överblickbart resultat som lätt går att uppdatera när förhållanden förändras. Läs mer på sidan Prima – Ett stöd för "PuL-säkring" (A7).

» Ladda ner A5 som pdf.
  Har du inte Acrobat Reader? Hämta den gratis på Adobes hemsida.