IT på rätt sätt – Goodwill med integritet!

Startsida Integrit
Företaget
Kontakt Jobb
Partner
Länkar
Hjälp med personuppgiftslagen
informationshantering, verksamhetskrav, integritet, registerförfattningar, offentlighet och sekretess, säkerhetskrav m.m.
A4

Rättsliga analyser
Integrit har rätt djup och överblick för rättsliga analyser
Integrit har det djup och den överblick som krävs för att direkt kunna fokusera på relevanta frågor och göra rättsliga bedömningar inom det aktuella rättsområdet. Integrit kan gå rakt på sak. Spetskompetensen grundas bl.a. på många års erfarenhet från Datainspektionen och ett stort antal uppdrag som personuppgiftsombud och "PuL-specialist". Läs mer på sidan Om Integrit – företaget (B3).

Varför behövs djup och överblick?
Rätt djup och överblick behövs, eftersom det aktuella rättsområdet – trots sin relativa begränsning – är djupt, komplext och fullt av minor.

Tänk på att bedömningar ofta måste göras mot bakgrund av fler bestämmelser än de som framgår av PuL. Det kan röra sig om allt från verksamhetsspecifika bestämmelser till registerförfattningar samt grundlags– och sekretessregler.

Därtill kommer att PuL är en generellt hållen lagstiftningsprodukt, med omfattande förarbeten som allt för ofta innehåller endast vaga anvisningar. Vidare kan den praxis som finns på området betecknas som snårig och fragmentarisk.

Därför bör rättsliga analyser på området göras av någon som har såväl djup som överblick.

Integrits rättsliga analyser - exempel
Integrit åtar sig allt från analyser av begränsad natur – t.ex. rättsliga analyser i förstudier till planerade IT-system – till mer heltäckande analyser av verksamheter i samband med "PuL-säkringsuppdrag" och uppdrag som externt personuppgiftsombud.

Integrits rättsliga analyser är resultatorienterade och kostnadseffektiva
Med spetskompetens, överblick och erfarenhet kan Integrit gå mera rakt på sak när det gäller rättsliga bedömningar. Integrit kan med sin stora praktiska erfarenheten dessutom gå steget längre genom att komma med mera konkreta förslag till "PuL-säkringsåtgärder", rutiner m.m.

Genom att kunna "gå rakt på sak" kan Integrit på ett kostnadseffektivt sätt hjälpa Er.

» Ladda ner A4 som pdf.
  Har du inte Acrobat Reader? Hämta den gratis på Adobes hemsida.