IT på rätt sätt – Goodwill med integritet!

Startsida Integrit
Företaget
Kontakt Jobb
Partner
Länkar
Hjälp med personuppgiftslagen
informationshantering, verksamhetskrav, integritet, registerförfattningar, offentlighet och sekretess, säkerhetskrav m.m.
A3

Inventering och dokumentation
Integrit kan hjälpa Er med inventering och dokumentation
Uppgifter om en organisations behandlingar av personuppgifter behöver vara dokumenterade. Saknas dokumentation går det i praktiken inte att efterleva väsentliga bestämmelser i PuL. Vi bortser här från verksamheter av ringa omfattning med ett fåtal behandlingar.

Integrit har spetskompetens på det informationsrättsliga området. Djupa teoretiska kunskaper kombineras med lång praktisk erfarenhet. Läs mer på sidan Om Integrit – företaget (B3).

I processer med inventering och dokumentation använder Integrit en särskild metod och det anpassade IT-stödet Prima (Privacy Manager). Läs om Prima på sidan Prima – Ett IT-stöd för "PuL-säkring" (A7).

Integrits hjälp är kostnadseffektiv
Genom att Integrit har rätt kompetens, stor vana, särskild metod och ett anpassat IT-stöd, kan Integrit – på ett mycket kostnadseffektivt sätt – hjälpa Er. Grunden kan läggas för ett helgjutet resultat som lätt går att uppdatera.

Dokumentationen och Er goodwill
Avsaknaden av dokumentation (eller undermålig sådan) är en mycket tydlig indikation på att en organisation nonchalerar frågor som avser PuL och integritetsskyddet. Bristande dokumentation är en "tickande badwill-bomb", i synnerhet som denna brist enkelt kan blottas av t.ex. Datainspektionen eller massmedia.

Integrit kan hjälpa Er med adekvata insatser.

» Ladda ner A3 som pdf.
  Har du inte Acrobat Reader? Hämta den gratis på Adobes hemsida.