IT på rätt sätt – Goodwill med integritet!

Startsida Integrit
Företaget
Kontakt Jobb
Partner
Länkar
Hjälp med personuppgiftslagen
informationshantering, verksamhetskrav, integritet, registerförfattningar, offentlighet och sekretess, säkerhetskrav m.m.
A2

Utbildningar
Integrit kan hjälpa Er med utbildningar
För att kunna efterleva kraven i PuL krävs kunskaper.

Integrit har spetskompetens på rättsområdet (med lång teoretisk och praktisk erfarenhet) och har stor vana att hålla utbildningar. Läs mer på sidan Om Integrit – företaget (B3).

Integrits utbildningar avser allt från korta standardföreläsningar till skräddarsydda utbildningar för specifika målgrupper. Integrit kan hjälpa Er med adekvat utbildning.

Rätt utbildning är inte dyr
Genom att Integrit har rätt kompetens och stor vana att hålla utbildningar kan tiden för eventuella förberedelser minimeras. Beakta också att Integrit i allmänhet håller utbildning hos kunden, vilket ytterligare begränsar kostnaderna.

Rätt nivå på utbildning med hänsyn till PuL och goodwill
Hur djupa och omfattande kunskaper som internt behövs inom en organisation beror bl.a. på typen av verksamhet och vilka behandlingar av personuppgifter som förekommer. Vidare har det betydelse om man har hjälp av extern expertis, t.ex. i form av ett externt personuppgiftsombud.

En basutbildning för personalen (eller utvalda nyckelpersoner) bör under alla förhållanden ha till syfte att ge mottagarna elementära kunskaper och insikter. Kunskaper som gör att en del vanligt förekommande frågetecken kan rätas ut och att eventuella problem och/eller risker i verksamheten kan upptäckas.

Försummelser som avser behandlingar av personuppgifter beror ofta på den mänskliga faktorn. Om en sådan försummelse visar att utbildningsbehovet har negligerats ses det av Datainspektionen som extra allvarligt. Det är nämligen en klar indikation på att aktuell organisation nonchalerat frågor som avser PuL och integritetsskyddet.

» Ladda ner A2 som pdf.
  Har du inte Acrobat Reader? Hämta den gratis på Adobes hemsida.