IT på rätt sätt – Goodwill med integritet!

Startsida Integrit
Företaget
Kontakt Jobb
Partner
Länkar
Hjälp med personuppgiftslagen
informationshantering, verksamhetskrav, integritet, registerförfattningar, offentlighet och sekretess, säkerhetskrav m.m.
A1

Nulägesanalyser
Integrit kan hjälpa Er med nulägesanalys
För att kunna efterleva kraven i PuL behöver en organisation i regel vidta åtgärder för att "PuL-säkra" verksamheten.

Genom en förstudie kan Ni snabbt få en överblick över hur Ni ligger till samt få besked om vilka insatser som bör göras för att "PuL-säkra" Er verksamhet.

Med Integrits spetskompetens och stora vana kan en nulägesanalys göras på ett mycket kostnadseffektivt sätt till gagn för Er. Läs mer om Integrit på sidan Om Integrit – företaget (B3).

Nulägesanalys och goodwill
En naturlig början på ett "Pul-säkringsarbete" är en nulägesanalys.

I vissa organisationer finns det en rädsla att en nulägesanalys ska blottlägga att stora resurser måste till för att "PuL-säkra" verksamheten. Sådana farhågor är så gott som alltid våldsamt överdrivna. Om arbetet bedrivs på ett sakkunnigt och metodiskt sätt kan insatserna hållas inom en klart rimlig gräns. Insatserna ska också vägas mot de fördelar dessa har för exempelvis goodwill. Läs mer på sidan Varför bör Ni PuL-säkra Er verksamhet (B1).

Det kan också påpekas att en nulägesanalys redan i sig har en positiv goodwilleffekt. Genom analysen visar man att organisationen bryr sig om integritetsskyddet och att man har påbörjat en process som syftar till "PuL-säkring".

Försummelser som avser behandlingar av personuppgifter kan vara mer eller mindre allvarliga. Men om Datainspektionen (eller exempelvis en tidning) i samband med granskningen av en försummelse inser att organisationen inte ens har påbörjat en process som syftar till "PuL-säkring", ses det som extra allvarligt. Slutsatsen är ju tämligen entydig – organisationen struntar i frågor som avser PuL och integritetsskyddet.

» Ladda ner A1 som pdf.
  Har du inte Acrobat Reader? Hämta den gratis på Adobes hemsida.