IT på rätt sätt – Goodwill med integritet!

Startsida Integrit
Företaget
Kontakt Jobb
Partner
Länkar
Hjälp med personuppgiftslagen
informationshantering, verksamhetskrav, integritet, registerförfattningar, offentlighet och sekretess, säkerhetskrav m.m.
B3

Om Integrit – företaget
Juridisk expertis med stor praktisk erfarenhet
Integrit är specialiserat på frågor som avser informationshantering, legala krav och personlig integritet. Företagets spetskompetens grundas på djupa juridiska kunskaper kombinerat med många års erfarenhet från Datainspektionen och IT-konsultföretag samt ett stort antal uppdrag att "PuL-säkra" verksamheter och som personuppgiftsombud.

Särskild metod
I "PuL-säkringsprocesser" och som personuppgiftsombud använder Integrit en särskilt
anpassad och beprövad metod för att kunna erbjuda effektiv hjälp med hög kvalitet.

Kostnadseffektiv hjälp – Integrit kan gå rakt på sak
Med spetskompetens, stor erfarenhet, särskild metod och ett unikt IT-stöd (se längre ner) kan Integrit ge Er kostnadseffektiv hjälp. Integrit kan gå rakt på sak.

Exempel på Integrits experthjälp
Integrit kan hjälpa Er med allt från enstaka punktinsatser – en rättslig analys, en utbildning m.m. – till mer heltäckande hjälp i samband med PuL-säkringsprocesser och uppdrag som personuppgiftsombud. Se produktbladen A1 – A6.

Unikt IT-stöd
I många uppdrag har Integrit ett stort stöd av det unika IT-stödet Prima (Pivacy Manager). Prima underlättar olika typer av "PuL-säkringsinsatser" och ligger till grund för ett överblickbart resultat som lätt går att uppdatera när förhållanden förändras.
Prima kan också användas av den organisation som har ett internt personuppgiftsombud eller "PuL-controller". Integrit upplåter således Prima till alla typer av organisationer/ personuppgiftsansvariga oberoende av om dessa anlitar Integrit för konsultinsatser eller inte. Läs mer på sidan Prima – ett IT-stöd för "PuL-säkring" (A7).» Ladda ner B3 som pdf.
  Har du inte Acrobat Reader? Hämta den gratis på Adobes hemsida.