IT på rätt sätt – Goodwill med integritet!

Startsida Integrit
Företaget
Kontakt Jobb
Partner
Länkar
Hjälp med personuppgiftslagen
informationshantering, verksamhetskrav, integritet, registerförfattningar, offentlighet och sekretess, säkerhetskrav m.m.
B2

Fördelar med experthjälp
PuL och rättsliga analyser – se upp för minor!
Frågor som avser personuppgiftslagen och hur personuppgifter får behandlas är ett relativt smalt rättsområde. Samtidigt är området djupt, komplext och fullt av minor. PuL är generellt hållen och avsaknaden av praxis är stor. Bedömningar måste dessutom ofta göras mot bakgrund av fler författningar än PuL.
   Därför har det uppenbara fördelar att överlåta rättsliga analyser på det aktuella rättsområdet till någon som har såväl djup som överblick.

"PuL-säkring" – mer än bara analyser
Att PuL-säkra en verksamhet handlar långt ifrån om att bara göra rättsliga analyser. I regel måste man först skapa förutsättningar för att överhuvudtaget kunna utföra heltäckande analyser. Vidare behöver resultaten av gjorda analyser omsättas i praktiken, dvs rutiner kan behöva införas och andra åtgärder vidtas. Personal och/eller nyckelpersoner kan behöva någon form av utbildning.
   Därför har det uppenbara fördelar att ta hjälp av någon som inte bara har teoretisk spetskompetens utan också stor praktisk erfarenhet.

Att anlita någon som kan gå rakt på sak är effektivt och kostnadsbesparande
Omfattningen av de insatser som kan krävas för bedömningar och "PuL-säkringsåtgärder" ska inte överdrivas. För den som inte är insatt kan det dock förefalla som om arbetet är oöverstigligt eller orimligt. Det är fel, men tänk på att...

... bara den som har spetskompetens, överblick och erfarenhet kan gå rakt på sak när det gäller rättsliga bedömningar och förslag till "PuL-säkringsåtgärder".


Integrit har rätt expertis och kan ge Er kostnadseffektiv hjälp!
Integrit har rätt expertis – djupa juridiska kunskaper kombineras med stor praktisk erfarenhet. Läs mer på sidan Om Integrit – företaget (B3). Integrit kan gå rakt på sak. Med spetskompetens, särskild metod och ett unikt IT-stöd kan Integrit ge kostnadseffektiv hjälp. Exempel på experthjälp – klicka här.

» Ladda ner B2 som pdf.
  Har du inte Acrobat Reader? Hämta den gratis på Adobes hemsida.