IT på rätt sätt – Goodwill med integritet!

Startsida Integrit
Företaget
Kontakt Jobb
Partner
Länkar
Hjälp med personuppgiftslagen
informationshantering, verksamhetskrav, integritet, registerförfattningar, offentlighet och sekretess, säkerhetskrav m.m.
B1

Varför bör Ni "PuL-säkra" Er verksamhet?
Stick inte huvudet i sanden – PuL förlamar inte!
Den som är insatt i lagens krav vet att PuL inte utgör stopp för seriösa verksamheter där personuppgifter behandlas. PuL förlamar inte. Men det finns i regel vissa rutiner som bör införas och en och annan rimlig begränsning som personal måste känna till.

"PuL-säkring" har stora fördelar
För att vinna förtroende och goodwill hos allmänheten/kommuninnevånare, kunder och anställda, måste man ta hänsyn till den enskildes personliga integritet, vilket innebär att reglerna i PuL måste beaktas.

Förutom att påpeka att reglerna i PuL är tvingande kan man också framhålla exempelvis följande fördelar med "PuL-säkring".

En "PuL-säkrad" verksamhet innebär trygghet för ledning, personal och registrerade. Oförutsedda hinder och störningar kan avvärjas. Badwill och efterräkningar, såsom straff och skadestånd, kan undvikas. Goodwill kan ökas. Den som står på säker mark kan dessutom utnyttja IT optimalt inom ramen för PuL och god sed.

Inte i någon mänsklig verksamhet går det dock att garantera ett absolut skydd. Men relevanta åtgärder för PuL-säkring innebär att risker kan minimeras. Om en olycka ändå är framme, exempelvis p.g.a. den mänskliga faktorn, är det av extra stor vikt att man vidtagit åtgärder som visar att man verkligen tar PuL och den personliga integriteten på allvar.

En olycka kan nämligen aldrig accepteras om den beror på att man struntat i PuL och den personliga integriteten. I ett sådant fall kan en liten olycka få förödande goodwill-
konsekvenser.

Metodiska insatser för "PuL-säkring" är inte kostsamma
Det krävs genomgångar och åtgärder för att "PuL-säkra" en verksamhet, men om arbetet bedrivs på ett metodiskt sätt kan nödvändiga insatser hållas inom en klart rimlig gräns.

Integrit kan hjälpa Er
Integrit kan med spetskompetens, beprövad metod och ett särskilt IT-stöd ge kostnadseffektiv hjälp med allt från punktinsatser till fullständiga "PuL-säkringsprocesser".

» Ladda ner B1 som pdf.
  Har du inte Acrobat Reader? Hämta den gratis på Adobes hemsida.