Startsida Integrit
Företaget
Kontakt Jobb
Partner
Länkar

Experthjälp

Produkt- och informationsblad i serien
”Hjälp med personuppgiftslagen”

Allmän information om experthjälp m.m.
Informationsblad:

Varför bör Ni "PuL-säkra" Er verksamhet? B1
Fördelar med experthjälp B2
Om Integrit – Företaget B3

Experthjälp – exempel
Produktblad – exempel på experthjälp från Integrit:

Nulägesanalyser A1
Utbildningar A2
Inventering och dokumentation A3
Rättsliga analyser A4
Fullständiga PuL-säkringsprocesser A5
Externt personuppgiftsombud A6

Utöver experthjälp tillhandahåller Integrit IT-stödet Prima

Vill du ha information om IT-stödet Prima - Privacy Manager?
Klicka här för information om Prima