Startsida Integrit
Företaget
Kontakt Jobb
Partner
Länkar

Integritetspolicy för den publika webbplatsen www.integrit.se
Integrit AB är personuppgiftsansvarig för behandlingar av personuppgifter på eller genom webbplatsen.

Integrit har som policy att publicera uppgifter om en fysisk person på webbplatsen (dvs över Internet) endast i den mån han eller hon, efter information, samtyckt till publicering.

Särskilt om cookies och andra ”elektroniska spår"
Integrit använder inte cookies.
Integrit sparar ingen personlig information eller andra elektroniska spår efter gjorda besök på webb-platsen.

Allmän information om cookies finner Du hos Post & Telestyrelsen (PTS):
» Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar

Rätt att begära information
Du har en lagstadgad rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas om dig. Vill du veta om Integrit AB behandlar personuppgifter om dig, ska Du skicka en undertecknad begäran till bolaget.

» Kontakta Integrit
» Läs mer om hur man begär information (Datainspektionens info)